top of page
  • int638

Monimuotoisuus – Työelämän Uusi Supervoima!

Huomisen johtajan pelikenttä on laaja. Yksi mielenkiintoisimmista poluista on tutkia globalisaation, monimuotoisuuden, kansainvälisen yhteistyön ja erilaisten kansainvälisten liiketoimintojen mahdollisuuksia. Hyvä huomisen johtaja ymmärtää näitä asioita ja kykenee toimimaan alati muuttuvassa ympäristössä menestyäkseen tulevaisuudessa. Menestys ei tarkoita pelkästään rahaa, vaan myös monia muita asioita.


Suomen talous on perinteisesti ollut vahvasti riippuvainen ulkomaankaupasta, mutta kilpailun kiristyessä verkot on heitettävä merelle myös muiden mahdollisuuksien perässä. Kansainvälistyminen on yksi tapa lähteä hakemaan kasvua ja/tai kehitystä. Se ei tarkoita vain ulkomaille myymistä ja ostamista, vaan myös paikallisesti avoimuuden ja monimuotoisuuden lisäämistä. Kansainvälistyvässä yrityksessä voidaan saada uusia ideoita ja näkökulmia, mitä ei ehkä olla osattu ajatella. Lisäksi yhteistyöllä voidaan löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita sekä lisätä ymmärrystä eri kulttuureista.


Kansainvälisten osaajien hyödyntäminen tuo tulevaisuuden menestyksen


Suomessa on valtavasti teknologisia ratkaisuja ja osaamista, mutta osaajapula eri sektoreilla uhkaa monella tapaa tulevaisuutta. Esimerkiksi peliala on jo tunnetusti maailman kärkeä, mutta osaajia tarvitaan lisää. Kansainvälisiä osaajia houkuttelemalla ja luomalla heille mahdollisuuksia menestyä Suomessa, voisimme lisätä yritysten menestysmahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Tulevaisuuden kannalta on myös erittäin tärkeää, että kansainvälistyvät yritykset voidaan pitää Suomessa ja että siihen tarjotaan reilut edellytykset. Vaikka suomalainen kulttuuri on vahva ja ainutlaatuinen, avoimuutta ja monimuotoisuutta lisäämällä Suomi voi vastata tulevaisuuden haasteisiin entistä paremmin.


Tulevaisuuden johtajan on ymmärrettävä globaalin toimintaympäristön haasteet, koska markkinat muuttuvat jatkuvasti. Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen vaatii ymmärrystä kansainvälisistä suhteista, eri kulttuureista ja niiden liiketoimintakäytännöistä sekä osaamista toimia verkostoissa globaaleilla markkinoilla.


Monimuotoisuus – avain innovaatioon ja kasvuun


Monimuotoisuus sekä sen ymmärtäminen ja edistäminen on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista. Huomisen johtaja tarvitsee paljon erilaisia näkökulmia ja ymmärrystä, sillä kansainvälistyvä henkilöstö antaa sekä mahdollisuuksia että haasteita. Kansainväliset työryhmät alkavat olla monella alalla arkipäivää, ja tällaisten organisaatioiden sekä tiimien hyvä johtaminen luo kilpailuetua, innovaatioita ja mahdollisuuksia.


Suomen Nuorkauppakamarit ry on Suomessa toimiva kansainvälinen nuorten aikuisten järjestö, jonka tavoitteena on kehittää jäsentensä johtajuustaitoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti erilaisten projektien, koulutusten ja verkostoitumisen kautta. Tänä vuonna tähtäimessä on nostaa kansainvälisiä tai kansainvälistyviä suomalaisia yrityksiä esille. International Employer of The Year -kilpailu pyrkii tunnistamaan sekä palkitsemaan yrityksiä, jotka ovat onnistuneet ja sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta, sitouttamaan ja rekrytoimaan uusia osaajia kansallisesti ja kansainvälisesti, muovaamaan työkulttuuriaan sekä pystyneet kehittymään.


Diversiteettiä edistäviä yrityksiä etsimässä


Kilpailuun kannattaa osallistua, sillä Suomi tarvitsee esimerkkejä ja tulevaisuuden johtajat hyviä käytäntöjä. Kilpailua tehdään yhteistyössä Business Finlandin Work in Finland -yksikön, XAMKin ja Nuorkauppakamarien yhteistyönä. Kilpailun suojelijana toimii Peter Vesterbacka. Kilpailu antaa hyvin toimiville yrityksille arvoa ja mahdollisuuden olla esimerkkinä tulevaan. Lisäksi parhaat käytännöt on tarkoitus jalostaa koulutukseksi tulevaisuuden johtajille, ja sitä kautta voimme oppia taitoja toisiltamme ja kehittää toimintoja entistä paremmaksi tulevaisuutta ajatellen.


Kilpailu on käynnissä kesäkuun loppuun asti. Tule myös kuuntelemaan aiheesta tarkemmin SuomiAreenalle 29.6, jossa aiheesta keskustellaan lisää. Lisätietoja: www.internationalemployer.fi.


Iiro Ignatius

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen projektipäällikkö International Employer of the Year -kilpailussa

89 katselukertaa0 kommenttia

Comentarios


bottom of page